Consiliul Județean Ilfov a început lucrările de amenajare a sensurilor giratorii, pentru sporirea siguranței în trafic Scriosteanu Irinel, administrator public al Județului Ilfov: „O parte importantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă o reprezintă siguranța cetățeanului în trafic. În acest sens, am demarat o campanie de creștere a siguranței în trafic prin realizarea unor sensuri giratorii în intersecțiile cu risc. Am dat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea sensului giratoriu din localitatea Cernica, iar [...]
În Iflov se acționează pentru combaterea insectelor pe o suprafață de 14.700 de hectare COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov a început tratamentele pentru combaterea căpușelor și a insectelor de disconfort pe întreg arealul județului Ilfov, respectiv pe 14.700 de hectare. În perioada 4-6 mai 2018, a avut loc tratamentul denumit bio larvicidare. A fost aplicat tratament de combatere a larvelor de muște și țânțari, în condiții favorabile, acționându-se cu [...]
Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, proiect considerat de experții Consiliului de Audit al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) drept exemplu de bună practică la nivel european Consiliul Județean Ilfov, în calitate de Promotor de proiect, a implementat în perioada decembrie 2014 - aprilie 2017, proiectul “Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea [...]
Prima etapă în ceea ce privește acționarea în judecată a Ministerului Fondurilor Europene a fost realizată astăzi                                      Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov a înaintat astăzi, 14 martie 2018, Ministerului Fondurilor Europene Contestația în procedură prealabilă acționării în judecată. Marian Petrache, președinte Consiliul [...]
A fost convocată prima şedinţă a Comandamentului pentru deszăpezire în Judetul Ilfov Ilfovul se pregăteşte de sosirea primelor zăpezi şi deja a convocat prima şedinţă a Comandamentului pentru deszăpezire al judeţului, care s-a desfăşurat joi 23.11. 2017. La şedinţă au participat reprezentanţii tuturor serviciilor din judeţ (Consiliul Judetean Ilfov, Instituţia Prefectului – Judetul Ilfov, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii”-Bucuresti-Ifov, Inspectoratul de Jandarmi [...]
Lansare apel de selecție proiecte destinate producătorilor din localitățile Vidra, Copăceni, 1 Decembrie și Dărăști-Ilfov (Asociația GAL Sabar Ilfov Sud) Proiectele se pot depune începând de la data de 11 decembrie 2017, pe următoarele măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală: •2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole •6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole •6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii Măsura 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole Alocare financiară totală: [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

09.01.2018

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2017.

2

09.01.2018

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

3

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

4

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5

13.02.2018

Hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.

6

13.02.2018

Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ilfov.

7

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

8

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

9

13.02.2018

Hotărâre privind încetarea numirii temporare a domnului MIHALEA ILIUȚĂ din funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 137/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

11

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)”, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu –Buciumeni/Buftea”.

12

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico - economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca județul Ilfov.

13

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 115/2017HCJI privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

14

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

15

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

16

13.02.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Paris – Republica Franceză.

17

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov Consiliului Județean Ilfov a unui contract de comodat pentru preluarea în folosință gratuită a unor spații de la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02406 București în vederea desfășurării activității specifice Centrului Militar Județean Ilfov.

18

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

19

13.02.2018

Hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului Ilfov, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov identificat prin CF nr. 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF nr. 119037, nr. 119038 și nr. 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.

20

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

21

06.03.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

22

06.03.2018

Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

23

06.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

24

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A ( km. 0+000 - km. 5+110) DJ 602( km. 36+890 - km. 39+970) DJ 602A (km. 0+000 - km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea.

25

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 - km. 22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru.

26

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A ( km. 13+100 - km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele.

27

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 ( km. 0+000 - km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni.

28

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+060) DJ 301 (km. 2+060 - km. 6+570) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+580) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

29

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 ( km. 2+000 - km. 4+990) DJ 200 B ( km. 2+000 - km. 8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari.

30

19.03.2018

Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

31

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Judeţean Ilfov ca acționar la Societatea de Transport București SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni.

32

19.03.2018

Hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în municipiul București ca destinație de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov.

33

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

34

19.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

35

19.03.2018

Hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava în vederea participării sportivului Diță Ștefan-Kaito la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfășura în Japonia, orașul Tokyo în luna aprilie 2018.

36

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov în ,, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București”, precum și completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București.

37

04.04.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 26/2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/ modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domneniul public al județului Ilfov.

38

04.04.2018

Hotărâre privind participarea președintelui Consiliului Judeţean Ilfov – membru al Delegației României la Comitetul European al Regiunilor la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România.

39

04.04.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Munchen- Republica Federală Germania.

40

04.04.2018

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației radiologice mobile de roentgendiagnostic cu un post scopie-grafie, tip ZIEHM 8000 COMPACT, achiziționată prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.

41

04.04.2018

Hotărâre privind constatarea încetării numirii doamnei NEAGA VICTORIA din funcția de Director al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

42

04.04.2018

Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

43

04.04.2018

Hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației anuale a Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membru al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

44

04.04.2018

Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

45

04.04.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei COJOCARU CONSTANŢA în funcţia de Director al Serviciului Judeţean de Dezinsecţie si Ecoîogizare Mediu Ilfov.

46

04.04.2018

Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate Ia Consiliul Local Dascălu.

47

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea noii structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

48

03.05.2018

Hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.135/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ,,Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie,, (DALI), pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov, DJ 101, km.12+970 (Baloteşti) -km.37+549(Sitaru).

49

03.05.2018

Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale-Judeţul Ilfov, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moara Vlăsiei şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădiştea, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” Prioritatea de investiţie 6.1. ,,Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale” pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov DJ 101,km.12+970(Baloteşti)–km.37+549 (Sitaru)”.

50

03.05.2018

Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Cernica la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Cernica, judeţ Ilfov.

51

03.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Judeţului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiţii pe anul 2018.

52

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017.

53

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2018.

54

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

55

31.05.2018

Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

56

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

57

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.

58

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1.640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

59

31.05.2018

Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Vidra, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării), aflat în domeniul public al comunei Vidra.

60

31.05.2018

Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzii ,,Drum de lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 parțial, De 0/12), aflat în domeniul public al comunei Jilava.

61

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren - proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

62

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Balotești și administrarea Consiliului Local Balotești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

63

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Moara Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara Vlăsiei în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

64

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

65

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

66

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

67

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

68

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

69

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

70

31.05.2018

Hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov.

71

31.05.2018

Hotărâre privind desemnarea domnului Nicolae-Dan Cristea - Director Executiv Adjunct - Direcţia Investiţii - Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membr u provizoriu în cadrul Consiliul de Administraţie al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.

72

31.05.2018

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.

73

31.05.2018

Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ-Teritorială Buftea - Consiliul Local Buftea si cu Asociaţia Club Sportiv Shagya în vederea realizării "Campionatului Naţional de Anduranţă Ecvestră, Campionatul Balcanic de Anduranţă Ecvestră şi Concursului Internaţional de Anduranţă Ecvestră Cupa Shagya Ediţia a IV-a”.

Strategia "Orizont 2020"

Calendar evenimente

Iunie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 159309