Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, proiect considerat de experții Consiliului de Audit al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) drept exemplu de bună practică la nivel european Consiliul Județean Ilfov, în calitate de Promotor de proiect, a implementat în perioada decembrie 2014 - aprilie 2017, proiectul “Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea [...]
Prima etapă în ceea ce privește acționarea în judecată a Ministerului Fondurilor Europene a fost realizată astăzi                                      Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov a înaintat astăzi, 14 martie 2018, Ministerului Fondurilor Europene Contestația în procedură prealabilă acționării în judecată. Marian Petrache, președinte Consiliul [...]
A fost convocată prima şedinţă a Comandamentului pentru deszăpezire în Judetul Ilfov Ilfovul se pregăteşte de sosirea primelor zăpezi şi deja a convocat prima şedinţă a Comandamentului pentru deszăpezire al judeţului, care s-a desfăşurat joi 23.11. 2017. La şedinţă au participat reprezentanţii tuturor serviciilor din judeţ (Consiliul Judetean Ilfov, Instituţia Prefectului – Judetul Ilfov, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii”-Bucuresti-Ifov, Inspectoratul de Jandarmi [...]
Lansare apel de selecție proiecte destinate producătorilor din localitățile Vidra, Copăceni, 1 Decembrie și Dărăști-Ilfov (Asociația GAL Sabar Ilfov Sud) Proiectele se pot depune începând de la data de 11 decembrie 2017, pe următoarele măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală: •2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole •6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole •6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii Măsura 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole Alocare financiară totală: [...]
Comunicat de presă Asociația Măgurele Science Park a prezentat in data de 28 noiembrie 2017 indicatorii Parcului Științific Măgurele, proiect esențial pentru concretizarea obiectivelor de dezvoltare regională ale proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Power (ELI-NP) și pentru valorizarea economică a rezultatelor cercetării de pe întreaga platformă Măgurele. Marian Petrache, președinte Consiliul Județean Ilfov: „Dacă vorbim doar de prima fază a proiectului, adică înainte să ajungem la dotări cu echipamente, avem nevoie de circa 70 de [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov (Lider de proiect/parteneriat) și Mănăstirea Sf. Nicolae - Balamuci (Sfântul Nicolae - Sitaru) (Partener) intenționează să implementeze proiectul cu titlul "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov", ce va fi depus în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - "Îmbunătățirea mediului urban șI conservarea, protecția și valorificarea [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

09.01.2018

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2017.

2

09.01.2018

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

3

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

4

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5

13.02.2018

Hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.

6

13.02.2018

Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ilfov.

7

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

8

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

9

13.02.2018

Hotărâre privind încetarea numirii temporare a domnului MIHALEA ILIUȚĂ din funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 137/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

11

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)”, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu –Buciumeni/Buftea”.

12

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico - economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca județul Ilfov.

13

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 115/2017HCJI privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

14

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

15

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

16

13.02.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Paris – Republica Franceză.

17

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov Consiliului Județean Ilfov a unui contract de comodat pentru preluarea în folosință gratuită a unor spații de la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02406 București în vederea desfășurării activității specifice Centrului Militar Județean Ilfov.

18

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

19

13.02.2018

Hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului Ilfov, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov identificat prin CF nr. 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF nr. 119037, nr. 119038 și nr. 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.

20

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

21

06.03.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

22

06.03.2018

Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

23

06.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

24

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A ( km. 0+000 - km. 5+110) DJ 602( km. 36+890 - km. 39+970) DJ 602A (km. 0+000 - km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea.

25

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 - km. 22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru.

26

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A ( km. 13+100 - km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele.

27

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 ( km. 0+000 - km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni.

28

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+060) DJ 301 (km. 2+060 - km. 6+570) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+580) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

29

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 ( km. 2+000 - km. 4+990) DJ 200 B ( km. 2+000 - km. 8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari.

30

19.03.2018

Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

31

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Judeţean Ilfov ca acționar la Societatea de Transport București SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni.

32

19.03.2018

Hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în municipiul București ca destinație de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov.

33

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

34

19.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

35

19.03.2018

Hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava în vederea participării sportivului Diță Ștefan-Kaito la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfășura în Japonia, orașul Tokyo în luna aprilie 2018.

36

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov în ,, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București”, precum și completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București.

37

04.04.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 26/2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/ modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domneniul public al județului Ilfov.

38

04.04.2018

Hotărâre privind participarea președintelui Consiliului Judeţean Ilfov – membru al Delegației României la Comitetul European al Regiunilor la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România.

39

04.04.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Munchen- Republica Federală Germania.

40

04.04.2018

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației radiologice mobile de roentgendiagnostic cu un post scopie-grafie, tip ZIEHM 8000 COMPACT, achiziționată prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.

41

04.04.2018

Hotărâre privind constatarea încetării numirii doamnei NEAGA VICTORIA din funcția de Director al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

42

04.04.2018

Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

43

04.04.2018

Hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației anuale a Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membru al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

44

04.04.2018

Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

45

04.04.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei COJOCARU CONSTANŢA în funcţia de Director al Serviciului Judeţean de Dezinsecţie si Ecoîogizare Mediu Ilfov.

46

04.04.2018

Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate Ia Consiliul Local Dascălu.

47

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea noii structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

Strategia "Orizont 2020"

Calendar evenimente

Aprilie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 159244