COMUNICAT DE PRESĂ Târg de educație și știință la Măgurele Smart Lab, primul laborator didactic intelligent din Ilfov își prezintă astăzi și mâine oferta educațională în holul facultății de fizică din Măgurele, între orele 13.30 – 16.30 Echipa Măgurele Science Park le va explica elevilor, studenților și profesorilor cum să folosească scannerul și imprimanta 3 D și ce pot face cu roboții educaționali. La cerere, elevii și profesorii lor vor putea vizita și sediul Smart Lab, în grupuri, în intervalul 16.30-17.30. [...]
Fotografii de la ceremonia dedicată Zilei Naționale, la care a participat și președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, găsiți accesând link-ul: https://www.facebook.com/137220323046736/posts/2233841340051280/
ANUNȚ DE PRESĂ Weekendul Marii Uniri în Ilfov Duminică, 1 Decembrie, în județul Ilfov vor avea loc mai multe ceremonii dedicate Zilei Naționale: -AFUMAȚI: la ora 11.00: depunere de coroane pe muzică de fanfară, la monumentul închinat „În amintirea eroilor din comuna Afumați, ce s-au jertfit pentru întregirea neamului din Primul Război Mondial”, cuvinte înscrise în piatra grupului statuar ridicat în centrul comunei. De la ora 12:00, la Școala Mare de pe Șoseaua Petrăchioaia nr. 10, primăria organizează program [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Fortul 13 Jilava, una din cele cumplite închisori comuniste, va deveni muzeu Fortul 13 Jilava a fost construit în perioada 1866-1893. Din 1907 clădirea a fost folosită ca temniţă, pentru țăranii arestați în timpul Răscoalei.  Mai apoi, a devenit loc de tranzit pentru majoritatea deținuților politici.  Între transferuri de la un penitenciar la altul sau între procese cei arestați erau trimiși la Jilava.  Mai bine de un milion de oameni au trecut pragul închisorii terorii- printre ei și Corneliu Coposu, [...]
ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Judeţean Ilfov va avea loc mâine, 28 noiembrie, de la ora 14.00, la sediul din strada Ernest Juvara, nr. 3 - 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti. Ordinea de zi poate fi consultată aici: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
COMUNICAT DE PRESĂ Utilajele operatorilor de deszăpezire au fost scoase în teren noaptea trecută ca să împrăștie material antiderapant,  în urma avertizării de precipitații mixte, care favorizează apariția poleiului. 15 utilaje – autobasculante și încărcătoare frontale- au acționat preventiv pe cei 450 de kilometri de drumuri județene din Ilfov, cu accent în zonele predispuse la polei – cele de lângă păduri și podurile. În cele șase baze din județ sunt în total  69 de utilaje: autogradere, vole, [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

30.01.2019

Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Neagu Victor.

2

30.01.2019

Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

3

30.01.2019

Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

4

30.01.2019

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

5

30.01.2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

6

30.01.2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

7

30.01.2019

Hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

8

30.01.2019

Hotărâre privind darea în folosință gratuită unor asociații constituite la nivelul județului Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9

30.01.2019

Hotărâre privind deplasarea domnului PETRE POPEANGĂ - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Bruxelles - Regatul Belgiei.

10 28.02.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Niță Mihai Sandu.
11 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea arondării comunei Cornetu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Cornetu, județ Ilfov.
12 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea arondării comunei Dobroești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești, județ Ilfov.
13 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2019-2020.
14 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
15 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
16 28.02.2019 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, DC 245 și DC 673), aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.
17 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov”.
18 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Ilfov.
19 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Ilfov, România și Comunitatea Autonomă Madrid, Regatul Spaniei.
20 28.02.2019 Hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
21 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
22 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare –DJ 602A, Buftea – județul Ilfov.
23 22.03.2019 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.
24 28.03.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Voicu Vincențiu.
25 28.03.2019 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
26 28.03.2019 Hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și a dreptului de servitute legală de trecere asupra imobilului aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru lucrarea ,,Racordarea blocului alimentar la rețeaua de gaze”, imobil situat în Bulevardul Voluntari nr. 94-96, orașul Voluntari, județul Ilfov.
27 28.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru anul 2019.
28 28.03.2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, un deziderat pentru comunități fără deșeuri”, finanțat de către Fondul pentru Mediu prin ,,Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, precum și a chetuielilor aferente proiectului.
29 28.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economică la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Amanajare Parcaje pe DJ 200, în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”.
30 28.03.2019 Hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unui spațiu medical aflat în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
31 28.03.2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Poliției Rutiere și unele UAT-uri din județul Ilfov în vederea derulării proiectului ,,Siguranța rutieră în unele școli din județul Ilfov”.
32 28.03.2019 Hotărâre privind asocierea între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, unele unități administrativ teritoriale-consilii locale din județul Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea derulării proiectului ,,Sportul pentru toți”.
33 28.03.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 45/1999 privind însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.
34 28.03.2019 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit în sumă de 28.492.000 lei pentru anul 2019.
35 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
36 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov.
37 24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
38 24.04.2019 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
39 24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.
40 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.
41 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.
42 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.14/2018 și nr.108/2016) privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.
43 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.111/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.15/2018 și nr.114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.
44 24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare – strada Gării, comuna Jilava, județul Ilfov”.
45 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2018 (pentru modificarea Hotărâri Consiliului Județean Ilfov nr.44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.
46 24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.
47 24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
48 24.04.2019 Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
49 24.04.2019 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
50 24.04.2019 Hotărâre privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov– Consiliul Județean Ilfov.
51 24.04.2019 Hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Academician Prof. dr. Nicolae Victor Zamfir.
52 24.04.2019 Hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Prof. dr. Gérard Mourou.
53 24.04.2019 Hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.
54 24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov. Anexa 1+Anexa2 Anexa 3 Anexa 4  Anexa 5  Anexa 6  Anexa 7  Anexa 8  Anexa 9  Anexa 10  Anexa 11
55 15.05.2019 Hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’.
56 30.05.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul BOLINTINEANU GHEORGHE.
57 30.05.2019 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Ilfov nr.175/2019 privind încetarea de drept, a mandatului domnului IONIȚĂ EMIL, consilier județean deținut în cadrul Consiliului Județean Ilfov.
58 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
59 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018.
60 30.05.2019 Hotărâre pentru modificarea articolului 14 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 39/2019.
61 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019.
62 30.05.2019 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiective de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
63 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.
64 30.05.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză.
65 30.05.2019 Hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.
66 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren necesar construirii unei case de tip familial pentru copiii rezidenți din Centrul de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme altenative de protecție.
67 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.
68 30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2019.
69 28.06.2019 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
70 28.06.2019 Hotărâre privind modificarea unor contracte de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.
71 28.06.2019 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
72 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
73 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de reparații, renovare și reabilitare Arhondaric la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov.
74 28.06.2019 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.
75 28.06.2019 Hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
76 28.06.2019 Hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri județeni.
77 11.07.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.
78 11.07.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.38/2017 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.
79 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2019.
80 11.07.2019 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.
81 11.07.2019 Hotărâre privind transformarea unor posturi la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
82 11.07.2019 Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov -Consiliul Judeţean Ilfov cu unitatea administrativ-teritorială comuna Baloteşti - consiliul local Baloteşti din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
83 13.08.2019 Hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 123/2018.
84 13.08.2019 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului - teren în suprafață de 30mp, situat în Buftea, str. Știrbei, nr. 36, în vederea derulării proiectului ,,Monument comemorativ dedicate Reginei Maria a României.
85 13.08.2019 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Judțean Ilfov a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș și Revoluției), aflate în domeniul public al Orașului Măgurele.
86 13.08.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/2019 privind deplasarea unui delegații a Consiliuui Județean Ilfov în Munchen-Republica Federală Germania.
87 13.08.2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.
88 13.08.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ – Teritoriale – consilii locale din Județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
89 13.08.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Ilfov 2019-2023. PMCA ILFOV 2019 2023 (Partea I Partea a II-a Partea a III-a)
90 30.08.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.
91 30.08.2019 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.38/2019, privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al judeţului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiţii pe anul 2019.
92 30.08.2019 Hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.
93 30.08.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.
94 30.08.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele asociații cluburi sportive în vederea participării la acțiuni sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.
95 30.08.2019 Hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 87/13.08.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.
96 30.08.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
97 24.09.2019 Hotărâre privind realizarea ,,Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a României”.
98 24.09.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.
99 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – EDIȚIA 2019.
100 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2019.
101 30.09.2019 Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
102 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
103 30.09.2019 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia.
104 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.
105 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construirea unui sens giratoriu la intersecția drumului județean DJ 602, km. 18+900 (Dârvari), cu drumul județean DJ 601, km. 5+500 (Ciorogârla), asigurarea scurgerii apelor pe DJ 601, în zona râului Ciorogârla”.
106 30.09.2019 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.
107 30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de amenajare a unei trapeze pentru persoanele nevoiașe, la demisolul clădirii Muzeului din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.
108 30.09.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
109 30.09.2019 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul privat al Municipiului București și administrarea Primăriei Municipiului București în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unei suprafețe de teren situate în București.
110 30.09.2019 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
111 30.09.2019 Hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov (Asociația).
112 30.09.2019 Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov.
113 31.10.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2019.
114 31.10.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.
115 31.10.2019 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/2019 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.
116 31.10.2019 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020.
117 31.10.2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
118 31.10.2019 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
119 31.10.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/2019.
120 31.10.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
121 31.10.2019 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2019-2020.
122 31.10.2019 Hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
123 31.10.2019 Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.72/2018, privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.
124 31.10.2019 Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
125 31.10.2019 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Petrăchioaia, județul Ilfov de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.
126 31.10.2019 Hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciolpani a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, Dc 245 și DC 673) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 16/2019.
127 31.10.2019 Hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș, Revoluției și Ștrandului) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2019.
128 31.10.2019 Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
129 31.10.2019 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
130 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei la cea de-a 25-a aniversare a Comitetului European al Regiunilor în perioada 4-5 decembrie 2019.
131 28.11.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.
132 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
133 28.11.2019 Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
134 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.
135 28.11.2019 Hotărâre privind solicitarea trecerii Fortului 13 Jilava –Monument istoric (clasificarea IF II-m-A-21037) din domeniul public al statului și administrarea Penitenciarului București- Jilava în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
136 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
137 28.11.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean deţinut de domnul Zamfir Daniel Tudorel.
138 28.11.2019 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială - Consiliul Local Găneasa.

Strategia "Orizont 2020"

Calendar evenimente

Decembrie 2019
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 159867